Aktuálně vystavujeme:
"Do švestek... a byla velká válka" (výstava k 1.světové válce v regionu)
Kurzy a kroužky:
Keramický kroužek
- v pátek od 12.45 do 14.00 hod.
Jiná sdělení:
Sbíráme staré předměty do muzejní expozice.
Muzeum je uzavřené z důvodů oprav budovy, ve které muzeum sídlí.

Otevírací doba:

leden, únor, březen a duben zavřeno,
od května otevřeno 14. až 17.hod.

Možné navštívit i v jiný čas
a to po telefonické domluvě
s p. Martinkovou: 721 409 081.

Kontakt:

Bohdalice 118, 683 41

Telefon: 721 409 081
E-mail: muzeum.tem@email.cz

Úvod

Zájezd na Duklu

(organizuje Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel ve spolupráci se Společností Ludvíka Svobody)

Termín: 6.- 10. září 2017

Plánovaný program: Středa 6. září ráno cca v 6.00 hod. odjezd z Mostu do Žatce, další zastávky v Praze, Brně (případně ve Vyškově), Olomouci a Novém Jičíně do Svidníku na Slovensku.

Postupně navštívíme: Krosno (počátek Karpatsko-dukelské operace), Nowosilky, pomník čs. paradesantní brigádě, Machnówku (pietní akt), polskou Duklu a muzeum, dále vesnici Zyndranowa s muzeem, Kapišovou (místo velké tankové bitvy), kótu 534 (dle časových možností a zdatnosti účastníků zájezdu), muzeum ve Svidníku, pietní akt u hlavního hřbitova a pomníku na Dukle (pomník generálu Sázavskému), vyhlídkovou věž a muzeum nad průsmykem, cestou zpět návštěva památníku a hřbitova v Liptovském Mikuláši, pietní akt.

Návrat 10. září pozdě odpoledne. Předpokládaná cena je 3 400.- Kč (dle kurzu koruny a obsazenosti zájezdu se může mírně změnit). Pro děti do 12 let je cena zájezdu 2 400.- Kč. Cena zahrnuje čtyřikrát ubytování ve standardním hotelu Rubín s polopenzí, doprava autobusem, průvodce na Slovensku a vstupné do muzeí. Cestovní pojištění si každý zařizuje sám. Zájezd je spolufinancován dotací na autobus, kterou získala Společnost Ludvíka Svobody.

Zájemci ať se co nejdříve hlásí u Jaroslava Báči na email: Dukla2017@seznam.cz nebo tel. 721 066 688 (preferuji email). Platba zájezdu po potvrzení rezervace na účet u ČSOB č. 189497857/0300, nejlépe do 11. 8.2017, do zprávy uvést jméno.

Báča Jaroslav a Dagmar Martinková

Základní informace o muzeu

Budova muzea před více jak sto lety (asi rok 1904) Naše muzeum píše svoji historii velmi krátce. Oficiálně bylo otevřeno 21.listopadu 2010, avšak tomuto historickému počinu předcházely dlouhodobé přípravy. Jsme neziskovou organizací, která je založena na základě dobrovolnosti. To v praxi znamená, že nejen sbírkotvorná činnost, ale i veškeré další práce kolem muzea jsou na bázi dobrovolnosti.

Expozice muzea je postupně vytvářena z předmětů historické povahy, které darovali obyvatelé regionu, nebo bývalí rodáci. Také pochází od dárců, kteří mají úzký vztah k historii regionu.

Muzeum však není jen pasivně vystavující institucí, má za cíl interaktivně předávat historii dál, třeba i zábavným nebo jiným neobvyklým způsobem. Za tímto účelem budujeme svoji muzejní dílnu, která má za úkol vytvářet zázemí pro výtvarné, keramické, nebo další rukodělné kurzy.