Aktuálně vystavujeme:
Kurzy a kroužky:
Jarní dílničky
25.2. 14:00 - 17:00
26.2. 13:00 - 16:00
Jiná sdělení:

Otevírací doba:

červen - září každou sobotu
od 14. do 17.hod.

Možné navštívit i v jiný čas
a to po telefonické domluvě
s p. Martinkovou: 721 409 081.

Kontakt:

Bohdalice 118, 683 41

Telefon: 721 409 081
E-mail: muzeum.tem@email.cz

Carské slavnosti 2013

FOTOREPORTÁŽ 1.-3. listopadu

Předehrou slavností je vždy od pátečního rána zabíjačka, neboť hladovějící vojsko je vždy nutné nasytiti, aby pak nerabovalo ve vesnici a okolí. Proto zejména hasiči spojili své síly a zabili dvě prasátka, která se pak v rámci víkendu celá spořádala.

Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013

Oficiální program Carských slavností začal v pátek navečer školním programem (na zámku) od 17. hodin. Tentokrát se poprvé v programu objevily i děti z mateřské školky, které v hanáckých krojích přednesly pásmo lidových říkanek a písniček jak jinak než v hanáckém nářečí. Celý večer byl na téma "Jak bylo asi našim předkům před 200 lety". Další učinkující, děti již školou povinné, přednesly další básně a říkanky o dobovém vesnickém jídle, jménech, zvycích, trnkách, dětské hádanky a společně si pak zazpívaly "Mozekanti co děláte".

Vrcholem programu byla "návštěva význačný historických osobností" z roku 1805, které se zde více či méně pravděpodobně pohybovaly. Toho se ujali chlapci z 8. a 9.ročníku a představili se jako car Alexandr I., císař František I., generál Kutuzov (ten pak nocoval v Pavlovicích) a místní majitel panství rytíř Jan Manner. Děti měly i mimořádnou příležitost položit otázku těmto vzácným hostům. Součástí programu bylo vyhlášení vítězů výtvarné soutěže a slavnostní pasování na dvorní malíře šlechtické rodiny Mannerů samotným carem Alexandrem. Poté čekalo děti nocování na zámku, které bylo zpestřeno návštěvou nočního dobového vojenského ležení, rozsvícení svíček u hrobky Mannerů a pidi přednáškou o ruských kozácích.

Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013
Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013

V sobotu nás čekal hlavní program. Na úvod jsme přivítali velmi vzácné hosty a to zástupkyni generálního ruského konzulátu Marii Semjonovu a ředitele Regionální rozvojové rady pro jižní Moravu pana Vladimíra Kašpara. Přivítala je organizátorka celé akce Dagmar Martinková, starosta obce bohužel z neodkladných důvodů se nemohl účastnit.

Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013

Za velkých ovací a křiku lidu "vivat vivat" konečně poprvé v historii Carských slavností dorazil do Bohdalic i rakouský císař František I., který byl samozřejmě neméně významnou osobností, …ovšem car je car…. Oba byli přivítáni způsobem na Moravě obvyklým tedy chlebem a solí (koláčky však prý byly ještě lepší). Celý složitý ceremoniál řídilo vysoce erudované zámecké služebnictvo. Součástí přivítacího ceremoniálu byla i ukázka "odborného ošetření" v rámci lékařských znalostí dané doby. Závěrečné konstatování, že pacient "omdlel" nás nepřesvědčilo.

Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013

Následovala oblíbená módní přehlídka historických oděvů s průvodním slovem pana Vítka ze "Starého světa". Dívky a ženy nám postupně předvedly oděv od gotiky, skrývající takřka celé ženské tělo po odvážné krácení sukní ve 20.století - což byl pouze čilý předpoklad jak bude móda vypadat….neboť nám v dané době bylo pouze známo co se nosilo v roce 1805. Více by totiž oči, dvorská etiketa a výchova cara i císaře nezvládly!

Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013

Na počest jeho imperátorského veličenstva cara se posléze konala ukázka bojové připravenosti armády na pozadí podzimně vybarveného zámeckého parku. Většina diváků ocenila výklad k dění, neboť málo z nás se vyzná v bojové taktice, výstroji a výzbroji armády k roku 1805. Návštěvníci měli možnost navštívit dobové ležení, dát si čaj v pravé ruské čajovně či zastřílet si z luku u baškirských kozáků.

Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013

Na závěr programu se konala vernisáž k výstavě Návraty volyňských Čechů za přítomnosti zástupkyně generálního konzulátu paní Semjonové, ředitele Regionální rozvojové rady pana Kašpara, jeho zástupce pana Opluštila, ale také vernisáž poctila svou návštěvou paní předsedkyně Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel paní Němcová-Ničová. Nemohli chybět ani car Alexander a císař František. Výstava putuje po celé České republice. Zpracovala ji Historicko-dokumentační komise Sdružení volyňských Čechů a jejich přátel, hlavní autorkou je Dagmar Martinková.

Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013 Carské slavnosti 2013

Fotografie poskytli, za což jim děkujeme: Libor Opluštil, Eva Švecová, Radim Kvasnica, Dagmar Martinková.

Sponzoři Carských slavností byli tito: Obec Bohdalice-Pavlovice, ZEMO, p. Luboš Kaňa, p. Radek Trávníček, f. Dobeš stavebniny, RESPONO, p. Ladislav Tarabáš, p. Radim Prachař, Restaurace u Václava, ZD Rostěnice, p. Jiří Tylšar, p. Petr Čáp. Za což jim také děkujeme.

Organizovali ze všech sil: Dobrovolní hasiči, Muzeum T.E.Müllera, Reg.rozvojová rada Jižní Moravy, obec Bohdalice-Pavlovice a spousta dobrovolníků až do roztrhání těla. Díky.

Pro vás zachytila Dagmar Martinková