Aktuálně vystavujeme:
"Do švestek... a byla velká válka" (výstava k 1.světové válce v regionu)
Kurzy a kroužky:
Jiná sdělení:
Výstava k 75.výročí školy na zámku se kvůli opatřením vlády (ad coronavirus) ODKLÁDÁ. Nový plánovaný termín je na začátku ledna 2021.

Otevírací doba:

červen - září každou sobotu
od 14. do 17.hod.

Možné navštívit i v jiný čas
a to po telefonické domluvě
s p. Martinkovou: 721 409 081.

Kontakt:

Bohdalice 118, 683 41

Telefon: 721 409 081
E-mail: muzeum.tem@email.cz

Carské slavnosti

Co jsou Carské slavnosti?

Slavnosti, zvané Carské, jsou rekonstrukcí doložené historické události, která se stala v Bohdalicích před více jak 200 lety. Tehdy, v době Napoleonských válek, přenocoval ruský car Alexander I. na zámku v Bohdalicích. Stalo se to 29. listopadu 1805, několik dnů před slavnou bitvou Tří císařů (též u Slavkova - Austerlitz). Car se tehdy přesouval z Vyškova, i se spojeneckou armádou. Dalším, neméně významným hostem vesnice Bohdalice byl císař František II. (později jako rakouský císař František I.) Armáda obou spojenců se pak rozkládala napříč okolními vesnicemi a způsobovala nemalé škody místnímu obyvatelstvu i panství.

Tehdy zámek a panství Bohdalice (Bohdalice, Manerov, Pavlovice, Kučerov) patřili rodu Mannerů. Shodou okolností bratr majitele panství, rytíř Wolfgang Manner byl pověřen správou zásobování spojeneckých vojsk při jejich pobytu na Moravě a ve Slezsku.

Carské slavnosti jsou tedy oslavnou vzpomínkou na pobyt obou panovníků v obci Bohdalice, což je událost skutečně ojedinělá. A dále je také připomínkou válečných událostí v regionu, které měly dopad zejména na život obyčejného venkovského lidu.

Celá akce je pojatá jak naučně tak zážitkově a je určena všem zájemcům o historii od 0 do 120let. A na závěr jen krátce, první slavnosti se konaly v roce 2005, v komorním složení na půdě místní školy-zámku, za účasti místních nadšenců a žáků školy. V roce 2009 byly již organizovány ve větším rozsah, tj. i s účastí vojáků a s rekonstrukcí vojenského ležení.

Protože jde o záležitost jak organizačně tak finančně náročnou, bude se konat v dvouletém intervalu, takže nejbližší na začátku listopadu 2011, další v roce 2013 v přibližně stejném datu. Úlohu hlavního organizátora přijalo SDH Bohdalice. Od tohoto roku spolupracuje i Muzeum a samozřejmě spousta dalších dobrovolníků, bez kterých by to nešlo.