Aktuálně vystavujeme:
Kurzy a kroužky:
Jarní dílničky
25.2. 14:00 - 17:00
26.2. 13:00 - 16:00
Jiná sdělení:

Otevírací doba:

červen - září každou sobotu
od 14. do 17.hod.

Možné navštívit i v jiný čas
a to po telefonické domluvě
s p. Martinkovou: 721 409 081.

Kontakt:

Bohdalice 118, 683 41

Telefon: 721 409 081
E-mail: muzeum.tem@email.cz

Karel Lang - zakladatel Strojíren

Karel Lang se narodil se 7. srpna 1882 ve Vyškově. Pocházel z 8 dětí Jana Langa, zdejšího hostinského. Vyučil se v Prostějově, pracoval ve Vídni a Štýrsku a svých zkušeností v oboru klempířském velmi brzy dobře využil. Zpočátku pracoval v malé dílně ve starém pivovaře, pak postavil domek s dílnou za kostelem. V Bohdalicích si také vybral nevěstu Marií Valovou, se kterou byl oddán roku 1908.

Přiznával, že základ jeho budování mu dala odvaha opravovat věže bez pevného lešení. Postavy sv. Cyrila a Metoděje ze zlaceného plechu na věžích Velehradských, zlacené věže Hostýnské aj. byly jeho dílem. Za první světové války odvrátil svou pozornost a píli k výrobě potřeb mlékárenských. Aby se mohl s tímto oborem lépe seznámit, zřídil ze své dílny vlastní mlékárnu. Tehdy však zima přinesla tolik sněhu, že přes měsíc byl nemožný odvoz mléčných výrobků a rolníci podnikali kroky, aby tuto výrobu dostali do svých rukou, proto K. Lang odprodal zařízení pro družstevní mlékárnu v Kozlanech (asi roku 1930).

Poznatky v mlékárně získané uplatnil zdokonalením modelů mlékárenských, vybavil svou dílnu potřebným zařízením, rozšířil ji a zaměstnával vedle klempířů i kováře, stolaře (máselnice), natěrače, a byl hledanou firmou i v Čechách. Mnoho se měnilo ve výrobě i v sociálním životě, ale závod poctivě vedený obstál všechny otřesy. Je též výhodou, že na 50 dělníků má blízko domova práci placenou dle platných směrnic. Soulad v závodě projevil se při 40 letém pracovním jubileu K. Langa, když dělníci se srdečným přáním odevzdali vysokou, umělecky provedenou vázu. Ukazoval ji s opravdovou hrdostí. Závod byl upevněn i tím, že si vychoval ve svých synech nejlepší pomocníky. Starší Břetislav prodělal klempířskou průmyslovku v Hradci Králové, mladší Ladislav po vyučení prošel obchodní školu. Účelně a vhodně doplnil dílny i skladiště a budovu obývací, a na pozemku získaném v parcelaci velkostatku za svým domem zřídil zahradu zelinářskou a velkou štěpnici.

Jeho zkušenosti, poctivost, ráznost a důkladnost byly dobrodiním pro obec. Po válce se značně změnil společenský řád, došlo ke konfiskaci velkostatku a jeho parcelaci, obec získala zámek a přeměnila je na školu (a snažila se o zřízení měšťanky). Tehdy byl Lang starostou a v podstatě všechny tyto přeměny musel řídit a korigovat v rámci možností na vesnici. Patřil také k zakladatelům hasičského sboru (1929). Byl jeho dlouholetým starostou. Jako předseda konkurenčního kostelního výboru také provedl velkou vnější opravu kostela.

Zemřel náhle, v nemocnici ve Vyškově 7.března 1948. Datum úmrtí se zdá být symbolické, krátce po převzetí moci komunisty. Konfiskace svého podniku se tedy nedožil. Ten převzali jeho synové, avšak komunistický režim kladl postupně stále těžší podmínky, přičemž byl provoz stále kontrolován. Při opravě závodu byli do stavu zaměstnanců započítáni i zedníci konající opravu, tudíž byl překročen povolený počet 25 osob a to byl důvod k zestátnění jejich podniku v roce 1951.

(Většina informací pochází z Pamětní knihy Bohdalic, částečně jsem čerpala z vyprávění paní Marie Procházkové, rozené Langové-dcery pana Langa. Zpracovala Dagmar Martinková)