Aktuálně vystavujeme:
Legionáři z Bohdalic a okolí

Ženy v 1. československém armádním sboru
Kurzy a kroužky:
Kroužky keramiky
pondělí od 13.30
středa od 14.25
Jiná sdělení:

Otevírací doba:

červen - září každou sobotu
od 14. do 17.hod.

Možné navštívit i v jiný čas
a to po telefonické domluvě
s p. Martinkovou: 721 409 081.

Kontakt:

Bohdalice 118, 683 41

Telefon: 721 409 081
E-mail: muzeum.tem@email.cz

Legionáři (1.světová válka) z Bohdalic a okolí

BASTL KAREL, Dr., narozený 21.1.1877 v Tučapech žil v Bohdalicích a pracoval jako obvodní lékař. Dosáhl hodnosti poručíka, byl zajat v italském Tssiago. Do italských legií byl zařazen až 20.11.1918, tedy po vzniku Československa, není de iure považován za legionáře. Působil v 7.zdravotním oddíle v hodnosti poručíka. Více informací bohužel k této osobě, kdy ukončil službu atd. nemáme.

JANOUŠEK MATOUŠ, narozený 24.5.1890 v Bohdalicích, bydliště č.p.23, syn majitele hostince. V Rakousko-Uherské armádě byl zařazen u 8.pěšího pluku jako desátník. Zajat byl na italské frontě dne 4.9.1917 u Monfalcone Medeazza. Do legií se přihlásil v Padule, kam byl přijat 24.4.1918. V legiích byl zařazen k 33.pěšímu pluku jako vojín. Pravděpodobně s ukončením války se nevrátil domů, ale dál působil v mladé Československé armádě, právě vznikající z bývalých legionářů. Přesunul se na Slovensko, kde hrozili separatistické snahy nepřátelského Maďarska vůči nové republice. V Košicích byl zařazen do 1.divizního zásobovacího oddílu ve funkci strážmistra. Zde 30.1.1919 zemřel na následky blíže nespecifikovaného zranění.

JANDL BEDŘICH, narozený v Bohdalicích 20.5.1891, bydliště č.p.5. V R.-U. armádě byl zařazen k 14 pěšímu pluku jako vojín. Byl zajat na italské frontě dne 20.6.1918 v Montellu, do legií byl přijat 1.9.1918 k 35.pěšímu pluku také jako vojín. Podle údajů v databázi nejsou údaje na jeho kartě neúplné, není známo datum jeho ukončení služby v legiích, jen že se navrátil do vlasti.

KRAMÁŘ KAREL, narozen 24.1.1897 v Bohdalicích, č.p.13. Do R.-U.armády nastoupil k 98 pěšímu pluku jako vojín. Zajat byl 2.9.1917 v Hermadě a do italských legií se přihlásil 22.4.1918 v Padule. V legiích ukončil službu až 12.5.1921 kde sloužil v autooddílu. Končil v hodnosti desátníka.

KRAMÁŘ VÍT, narozen 15.6.1893 v Bohdalicích, č.p.13. Po nástupu do R.-U. armády byl zařazen k 8.pěšímu pluku, naposledy ve funkci desátníka. Zajat byl dne 20.4.1916 v Žuravici (-ích) a do ruských legií se přihlásil 16.7.1916 v zajateckém táboře Dárnice (nedaleko Kyjeva). V legiích byl zařazen k 1.střeleckému pluku jako vojín (končil jako šikovatel). Konec služby v legiích je datován k 6.2. 1920, kdy se vrátil do vlasti.

NOVOTNÝ BOHUMÍR, Bohdalice č.p.9, nenalezeny žádné údaje.

LUŽA MARTIN, narozen dne 21.11.1890 v Bohdalicích. Do R.-U. armády nastoupil k 8. pěšímu pluku a v době zajetí sloužil u 55.pěšího pluku. Zajat byl dne 20.12.1916 v Rumunsku. Den zajetí není znám, ale do francouzských legií byl přijat 7.3.1918 a byl zařazen k 22.pěšímu pluku. Demobilizován byl k 15.6.1920.

POLES JAN, narozen 26.12.1894 v Bohdalicích č.p.61. Po nástupu do R.-U. armády byl zařazen zemskému pěšímu pluku jako vojín. Zajat byl již dne 21.3.1915 (nebo se nechal zajmout) v Jablonce a do legií se přihlásil a byl přijat v Bajram-Ali dne 20.7.1917 a to do ruských legií. Zde byl zařazen k 1.střeleckému pluku jako vojín. Bohužel PADL v bojích v PENZE dne 29.5.1918.

CHMELAŘ JOSEF, narozen dne 12.2.1896 v Manerově, bydliště č.p.3. V Rakousko-Uherské armádě byl zařazen k 14.zemskému pluku jako vojín. Zajat byl celkem brzy (nebo se nechal zajmout) 15.9.1915 v Rovně (dnešní západní Ukrajina). Avšak zařazen do ruských legií byl až 11.8.1918 a to k 1.střeleckému pluku. Dne 5.5.1919 byl zraněn při výbuchu nástražné miny na magistrále. V důsledku zranění a neschopnosti další služby ukončil službu v legiích dne3.9.1919.

HROMEK JAN, narozen dne 4.11.1875 v Manerově, č.p.38. Jaké měl zařazení v R.-U. armádě není známo. Zajat byl dne 11.10.1916 v Nové Vsi. Do italských legií byl zařazen 13.7.1918 k 34. pěšímu pluku. Službu v legiích ukončil u 6.divize dne 14.3.1919, je zde poznámka, že odešel na neurčitou dovolenou-více záznamy neuvádí.

HROMEK CYRIL, narozen v Manerově dne 5.3.1897, č.p.14. Po nástupu do R.-U. armády byl zařazen k 14. pěšímu pluku jako vojín. Zajat byl 2.11.1916 v Costanjevizza a do italských legií byl zařazen dne 17.4.1918 v PADULE. Působil v 34.pěším pluku jako vojín. Službu v legiích ukončil demobilizací dne 15.3.1921.

NAVRÁTIL FRANTIŠEK, narozen v Manerově dne 10.7.1896, č.p.30. Narukoval do R.-U. armády k 8. pěšímu pluku. Zajat byl 7.7.1916 v Sabatino. Do legií se přihlásil 5.3.1917. Přijat byl do italských legií 17.4.1918 v Santa Maria Capua Vetere (zajatecký tábor u Neapole). Zařazen byl k 32. pěšímu pluku jako vojín. Službu ukončil dne 17.8.1921.

PARTALA FRANTIŠEK, narozen v Manerově dne 30.11.1895, č.p. 10. V Rakousko-Uherské armádě byl zařazen k 14. zemskému pěšímu pluku jako vojín. Zajat byl již 27.7.1915 na místě zvaném Sokal a do ruských legií byl přijat dne 21.3.1918 v Kastornaje k 5. střeleckému pluku. V legiích ukončil službu dne 17.3.1921 u 10.střeleckého pluku v hodnosti desátníka.

PACLÍK LUDVÍK, narozen v Manerově dne 19.8.1891, č.p.10. Byl povolán do R.-U. armády k 17. praporu polních myslivců v hodnosti svobodníka. Zajat byl dne 15.6.1915 u Kozína a zařazen do ruských legií byl dne 30.9.1917 v Bachmutu ke 4. střeleckému pluku jako vojín. Svoji službu v legiích končil v hodnosti svobodníka týlového zajištění dne 13.10.1920.

RYKAN ALOIS, Manerov, č.p.9, v databázi legionářů nejsou žádné informace (UVEDEN JAKO LEGIONÁŘ V KRONICE OBCE).

VLČEK FRANTIŠEK, narozen v Bohdalicích dne 13.2.1879 (nebo 1878), bydliště Manerov? č.p.15. Do R.-U. armády nastoupil k 14. zemskému pěšímu pluku v hodnosti svobodníka. Zajat byl v Nezvisku a do ruských legií přijat dne 3.8.1918 v Šartáně (Permská gubernie). Zařazen byl do 2.omského pochodového praporu jako vojín. Činnost v legiích ukončil dne 16.11.1920 jako strážmistr praporu čs.vojska (jako desátník).

TRÁVNÍČEK ALOIS, narozen v Manerově dne 9.2.1894, č.p.28. Do R.-U. armády byl povolán k 8. pěšímu pluku jako vojín. Do zajetí se dostal dne 17.9.1915 u Rovna (dnešní západní Ukrajina). Do ruských legií byl zařazen dne 12.8.1917 k 7.střeleckému pluku. Službu v legiích ukončil 23.7.1920 jako vojín a vrátil se do vlasti.

BERÁNEK JAN, narozen v Pavlovicích dne 25.10.1890 (nebo 2.9.1890). Do R.-U. armády byl mobilizován k 14.domovskému pěšímu pluku jako vojín. Zajat byl v Karpatech dne 29.3.1915. Do ruských legií se přihlásil a byl přijat v Dněprovských závodech v Jekatěrinoslavi dne 30.11.1917 a byl zapsán k 1.střeleckému pluku Jana Husa. V legiích ukončil službu k 31.5.1920.