Aktuálně vystavujeme:
Legionáři z Bohdalic a okolí

Ženy v 1. československém armádním sboru
Kurzy a kroužky:
Kroužky keramiky
pondělí od 13.30
středa od 14.25
Jiná sdělení:

Otevírací doba:

červen - září každou sobotu
od 14. do 17.hod.

Možné navštívit i v jiný čas
a to po telefonické domluvě
s p. Martinkovou: 721 409 081.

Kontakt:

Bohdalice 118, 683 41

Telefon: 721 409 081
E-mail: muzeum.tem@email.cz

Muzejní dílna

Dílna Dílna od počátku své existence urazila velký kus cesty. Začínalo se se starými školními lavicemi, na betonové drolící se podlaze s provizorním vytápěním. Dnes už máme novou podlahu, osvětlení, radiátory s centrálním vytápěním, nové lavice a stoly a nyní již i dva hrnčířské kruhy.

Dílna V dílně nachází zázemí a bez nadsázky i zajímavou interaktivní výuku žáci zdejší základní školy. Vyrábí pravěké misky, figurky, starověké hliněné tabulky, středověké erby a pečetě, žitné placky atd. Vypalujeme keramiku pro děti z MŠ Bohdalice a Kučerov, běží zde oblíbený keramický kroužek, pravidelně se konají vánoční a jarní dílny a nepravidelné dílničky pro rodiče s dětmi a jiné. V dílně se také díky projekčnímu zařízení mohou konat i přednášky a promítání dokumentačních záznamů.

Získali jsme malou dotaci od nadace Tři brány na osvětlení a nyní nám běží dotace od MAS Společná cesta na vybavení muzejní dílny. Dílna byla také vybavena díky finanční pomoci našeho mecenáše Tomáše E. Müllera, dále nás podpořila Obec Bohdalice-Pavlovice, Obec Hlubočany a Obec Kučerov. Současně si na provozní výdaje (dřevo, pelety, formy atd.) snažíme vydělat prodejem keramiky, kterou vyrábíme.

29.12.2013 Dagmar Martinková

Nejbližší kurzy a dílny:

Keramický kroužek - v pátek od 12.45 do 14.00 hod.

První kurz točení na kruhu. (únor-duben 2014)

První kurz točení na kruhu. (únor-duben 2014) První kurz točení na kruhu. (únor-duben 2014) První kurz točení na kruhu. (únor-duben 2014) První kurz točení na kruhu. (únor-duben 2014) První kurz točení na kruhu. (únor-duben 2014) První kurz točení na kruhu. (únor-duben 2014) První kurz točení na kruhu. (únor-duben 2014) První kurz točení na kruhu. (únor-duben 2014)