Aktuálně vystavujeme:
Legionáři z Bohdalic a okolí

Ženy v 1. československém armádním sboru
Kurzy a kroužky:
Kroužky keramiky
pondělí od 13.30
středa od 14.25
Jiná sdělení:

Otevírací doba:

červen - září každou sobotu
od 14. do 17.hod.

Možné navštívit i v jiný čas
a to po telefonické domluvě
s p. Martinkovou: 721 409 081.

Kontakt:

Bohdalice 118, 683 41

Telefon: 721 409 081
E-mail: muzeum.tem@email.cz

Proč právě děti muzeu a muzeum dětem?

Sklep na podzim 2011 Je název dlouhodobého projektu regionálního muzea v Bohdalicích na kterém se podílí zejména děti místní základní školy. V rámci tohoto projektu je i žádost o dotaci na novou "sklepní expozici", kterou taktéž spoluprojektovaly děti jež byla adresována MAS Společná cesta. Možná vás napadá otázka jak taková spolupráce může vypadat a co vlastně jsou vůbec děti schopny na takovém projektu dělat? Největší podíl má jejich fantazie. Výtvarné práce, které namalovaly znázorňují v podstatě nikdy nevyjádřené podoby regionálních legend a pověstí. V rámci hodin dějepisu získávají teoretický obraz každodennosti venkova, Sklep na podzim 2011 kterému se snaží dát reálnou podobu. Také jejich návrhy vybavení muzejní dílny včetně toho co chtějí v dílně dělat značně napomáhají v plánování. A ti nejstarší, žáci deváté třídy narýsovaly potřebné půdorysy sklepa, povinnou součást žádosti o dotaci.

Děti přispívají k rozvoji muzea i sběrem starých věcí. Někteří absolventi místní školy napomáhají sběrem Sklep na podzim 2011 informací od místních pamětníků v rámci dotazníkové akce nebo v muzejní dílně zkouší vytvářet repliky historických předmětů, které se bohužel nedochovaly. Nejdůležitějším faktem však na tom všem je, že je to baví a aniž by to tušily, získávají tak spoustu vědomostí, aktivně se podílí na změně svého okolí a v neposlední řadě na zachování kulturního dědictví svého regionu. Připojit se můžete i vy!

A i když se dotace nevydaří, s trochou dobré vůle, pomalu ale jistě se nám vše podaří, aneb znáte staré latinské přísloví "Festina lente"?! (pro neználky "Pospíchej pomalu")