Aktuálně vystavujeme:
Legionáři z Bohdalic a okolí

Ženy v 1. československém armádním sboru
Kurzy a kroužky:
Kroužky keramiky
pondělí od 13.30
středa od 14.25
Jiná sdělení:

Otevírací doba:

červen - září každou sobotu
od 14. do 17.hod.

Možné navštívit i v jiný čas
a to po telefonické domluvě
s p. Martinkovou: 721 409 081.

Kontakt:

Bohdalice 118, 683 41

Telefon: 721 409 081
E-mail: muzeum.tem@email.cz

Projektování I.

Spolupracující žáci ze ZŠ Bohdalice Projekt nebo nápad "dělat muzeum" společně s dětmi vzešel z aktuálního stavu věcí. Je třeba hned na počátku vysvětlit, že školství a historie v Bohdalicích bylo a jest velmi úzce spjato a to zejména faktem, že se základní škola nalézá v budově bývalého zámku.

Spolupracující žáci ze ZŠ Bohdalice Když jsem začala učit (2007), hledala jsem způsob jak dětem dějiny co nejvíce přiblížit, poutavě převyprávět nebo názorně ukázat. Z didaktického hlediska, což už tvrdil i Komenský - princip přiměřenosti a názornosti je pro chápání učiva velmi důležitý a to je právě nejlépe proveditelné na  regionálních dějinách. Zkráceně řečeno: proč zpočátku plnit hlavy dětem historií na stovky kilometrů vzdálenou když příběhy šlechty, osudy válek, poddaného lidu, jezuitského řádu, či školní budovy a jiné si mohou takřka "osahat" pár kroků od školy….. Pak teprve na tento hmatatelný základ stavět další vědomosti. A že na vesnici či v okolí neprobíhaly důležité či zajímavé události o kterých Spolupracující žáci ze ZŠ Bohdalice by stálo za to vyprávět a zasadit je pak do kontextu dějin obecných? Nesmysl. Vždy když budeme chtít (to je důležitá poznámka!), najdeme na "svých" regionálních dějinách něco zajímavého a takřka světového….

Zpočátku se tedy zrodila myšlenka vytvořit regionální učebnici, šitou na míru místním poměrům. Spolupracovaly na ni i děti. Malovaly na základě převyprávěných pověstí a příběhů. Mimo jiné měly také spoustu otázek, které právě ukazovaly cestu jejich zájmu. A pak už byl jen krůček k muzeu. I z toho důvodu, že mě pamětníci svěřovali spoustu historických materiálů a nebránili se tomu uložit je v muzeu.

Spolupracující žáci ze ZŠ Bohdalice Projekt spolupráce s dětmi na muzeu vlastně začal v okamžiku, kdy začaly chodit do muzejní dílny jednak v rámci Regionálního kroužku a jednak v rámci interaktivní výuky dějepisu. Jejich nadšení pro hlínu, staré pověsti, historii Mannerů včetně nadšeného přijetí každoročních Carských slavností (kde si můžou zahrát na historické postavy) přišly na řadu nápady co by v našem muzeu mohlo ještě být.

A tak jsme začali malovat a kdo nechtěl malovat psal a plánoval návrhy například vybavení dílny, nebo spolupracoval na kreslení půdorysu sklepení. Projekt jsme podali i jako žádost o dotaci, ale bohužel neuspěli jsme. Každopádně pokračujeme dál.