Aktuálně vystavujeme:
Legionáři z Bohdalic a okolí

Ženy v 1. československém armádním sboru
Kurzy a kroužky:
Kroužky keramiky
pondělí od 13.30
středa od 14.25
Jiná sdělení:

Otevírací doba:

červen - září každou sobotu
od 14. do 17.hod.

Možné navštívit i v jiný čas
a to po telefonické domluvě
s p. Martinkovou: 721 409 081.

Kontakt:

Bohdalice 118, 683 41

Telefon: 721 409 081
E-mail: muzeum.tem@email.cz

První světová válka, padlí a pomník

První světová válka - padlí z 1.světové války a legionáři Bohdalice:

Údaje z Pamětní knihy obce Bohdalice a z kroniky obce Pavlovice:

Z Bohdalic za 1. světové války narukovalo přes 100 mužů, z Manerova asi 60 ve věku 18-55 let. Z mnohých domů narukoval otec i syn, například z č.p. 7 otec a tři synové, z č.p. 35 otec a dva synové (oba padli) a z č.p.22 čtyři synové (doma zůstala sama matka vdova), z Pavlovic bylo odvedeno celkově za války 60 mužů. Někteří mohli být v průběhu služby zproštěni služby, což se u některých stalo. Mnoho mužů bylo zajato a po zbytek války zůstalo v zajateckých táborech či bylo donuceno pracovat ve válečném průmyslu.

Z Bohdalic padli ve válce:

1. Baják František, 1898-1917
2. Baják Rochus, 1894-1915
3. Doupovec Josef, 1874-1918
4. Horák František, 1886-1918
5. Janoušek Matouš, 1890-1919 na Slovensku, LEGIONÁŘ
6. Jandl Josef, 1887-1915
7. Kočička František, 1882-1915
8. Kopecký Vít, 1895-1917
9. Moler Alois, 1887-1914
10. Poč František, 1874-1919
11. Poles Jan, 1894-1918 v Rusku, LEGIONÁŘ
12. Bár Štěpán, 1890-1916
13. Sláma Jan, 1892-1914
14. Šiler František, 1895-1919
15. Stříž Jan, 1888-?
16. Sedláček Jan, 1899-1920

z Manerova:

1. Gregr Antonín, 1879-1917
2. Hudec Josef, 1880-1914
3. Machala Petr, 1889-1915
4. Partala Josef, 1889-?
5. Rykan Jan, 1898-1918
6. Stěnička Josef, 1896-1917

Z Pavlovic:

1. Němec Metoděj
2. Frydl Karel
3. Novotný Petr, zemřel na následky válečných útrap
4. Nebojsa František, zemřel na následky válečných útrap tři týdny po návratu
5. Doupovec Václav, nezvěstný
6. Hanzl František, nezvěstný

Padlým vojínům byl zřízen pomník, vyhotovil jej akademický sochař Břetislav Kadlčík z Ivanovic na Hané. Byl odhalen dne 26. srpna 1923 a stál 11 000,-kč. Obec přispěla 3 200,-kč, Národní jednota v Bohdalicích 200.-kč, Zemědělská organizace v Bohdalicích 200.-kč, pozůstalí přispěli dle možností a zbytek byl hrazen z výnosu při slavnosti odhalení pomníku. Pomník byl umístěn na náves před starou faru. Později, při úpravách křižovatky byl rozebrán a dlouhodobě skladován někde v kůlně. Druhotně byl umístěn před zámek, současnou školu. Patrně někdy v 70.letech, kdy byl doplněn i o desky padlým z 2.světové války. Ani zde však pomník nenašel to „pravé“ umístění. By rozebrán a rekonstruován, přenesen na nový hřbitov za kostelem a slavnostně znovu odhalen ve výročí 100 let republiky. Symbolicky byla do pomníku vložena prsť půdy z ruského hřbitova, kde by měl být pohřben bohdalický legionář Poles Jan.

Zpracovala Dagmar Martinková